Streda, 13. Júl 2016 | Prílohy k správe | Tagy

V roku 2015 investovali banky a nebankové subjekty, ktoré poskytujú spotrebné úvery a pôžičky v hotovosti, do reklamy dvakrát viac ako v roku 2012. Zatiaľ čo v roku 2015 výdavky na propagáciu hotovostných pôžičiek medziročne poklesli, zadávatelia reklám na spotrebné úvery potvrdili niekoľko rokov po sebe sa opakujúci trend zvyšovania reklamných rozpočtov dvojciferným tempom.

Tieto a ďalšie informácie vyplynuli z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence spoločnosti TNS Slovakia.

Vývoj výdavkov do reklamy v priebehu roka napovedá, že ochota zadlžiť sa je pravdepodobne vyššia v predvianočnom období, kedy poskytovatelia pôžičiek a spotrebných úverov komunikujú svoje produkty výrazne viac ako počas ostatných mesiacov.

Najvýznamnejším komunikačným prostriedkom tradičného mediamixu bola televízia, kde zadávatelia alokovali 93 percent z celkového objemu výdavkov na reklamu spotrebných úverov a pôžičiek.

Slovenské televízne stanice odvysielali vlani 79 658 spotov propagujúcich pôžičky v hotovosti a spotrebné úvery v celkovej dĺžke vysielania 539 hodín. Inzercia v printe pokryla 567 inzertných strán. Z takmer 6 630 vonkajších plôch pripadli takmer dve tretiny (62%) na citylighty. V rádiách sa odvysielalo 5 563 spotov.

Celkovo minuli zadávatelia na reklamu produktov spotrebných úverov lexapro a hotovostných pôžičiek viac ako 80,5 mil. eur. Z toho 78 percent pripadlo na komunikáciu spotrebných úverov a 22 percent na propagáciu pôžičiek v hotovosti.

Na 5 najväčších zadávateľov v segmente Spotrebné úvery pripadajú takmer tri štvrtiny (74%) celkových reklamných výdavkov v tomto segmente. Pri hotovostných pôžičkách pripadlo na TOP 5 zadávateľov necelých 97 % celkových výdavkov na reklamu v tomto segmente.

TOP 5 zadávateľov 2015 za Spotrebné úvery a za Pôžičky v hotovosti

Poradie

Spotrebné úvery

Pôžičky v hotovosti

Zadávateľ

Podiel na Spotrebné úvery CELKOM

Zadávateľ

Podiel na   Pôžičky v hotovosti CELKOM

1

VUB Banka

17 %

Home Credit

43 %

2

Poštová banka

16 %

Consumer Finance Holding

35 %

3

Slovenská sporiteľňa

15 %

Provident Financial

11 %

4

Zuno

15 %

Cetelem

5 %

5

Prima Banka

11 %

River Euro

4 %

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 115 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 350 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 9 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence; t: 02/ 32 366 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk 


Prílohy k správe


Tagy