Piatok, 29. Máj 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Počas tohtoročných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji (1.5.2015-17.5.2015) odvysielala verejnoprávna RTVS na Jednotke a Dvojke spolu 2627 reklamných spotov a sponzorských odkazov v celkovej hodnote 3,22 mil. eur. V porovnaní s rokom 2014, kedy počas trvania šampionátu odvysielali dve verejnoprávne stanice reklamu za 2,77 mil. eur, to predstavuje nárast o 16%.

V súvislosti s hokejom bolo odvysielaných 1403 spotov v celkovej hodnote 2,74 mil. Eur (ďalej „hokejová“ reklama a sponzoring). Boli to sponzorské odkazy k zápasom či iným hokejovým reláciám, ako aj reklamné spoty vysielané v prestávkach medzi jednotlivými tretinami/počas hracích tretín a pred/po hokejových reláciách. Hokej generoval v období trvania šampionátu 85% príjmov RTVS z televíznej reklamy a sponzoringu.

Podiel reklamných spotov na celkových investíciách do televíznej hokejovej reklamy predstavoval 82%. 18% pripadlo na sponzoring.

Podiel „hokejovej“ reklamy a sponzoringu

typ spotov

podiel

výdavky v €

reklamné spoty

82%

2 243 600 €

sponzoring

18%

499 984 €

SPOLU

100%

2 743 584 €

Medziročne minuli zadávatelia na reklamné spoty počas MS v hokeji o 36% viac. Z rozpočtu určeného na reklamu investovali väčšinu peňazí (83%) do reklamy vysielanej v power breakoch počas hracích tretín zápasov. Zvyšných 17% z výdavkov na reklamu pripadlo na spoty vysielané v klasických reklamných breakoch vysielaných pred a po jednotlivých tretinách zápasov a hokejových reláciách. Záujem o reklamu v power breakoch sa oproti predošlému roku zvýšil, čo vyplýva z viac ako 100% nárastu výdavkov do reklamy v divácky atraktívnejších tretinách zápasov.

Výdavky na „hokejové“ reklamné spoty

Reklama vysielaná v rámci: 

výdavky v €

počet spotov

reklamných breakov

375 600 €

147

power breakov

1 868 000 €

270

SPOLU

2 243 600 €

417

Výdavky na sponzorské odkazy vo všeobecnosti medziročne poklesli o 14%. Záujem o sponzorské odkazy k zápasom sa medziročne zvýšil o skoro polovicu (+49%), objem výdavkov na sponzorské odkazy k Štúdiám MS v hokeji poklesol o tretinu (-33%).

Výdavky na „hokejový“ sponzoring

typ sponzoringu

výdavky v €

počet spotov

sponzoring Štúdio MS v hokeji

169 488 €

352

sponzoring zápasov

276 566 €

428

sponzoring ostatné (GBS, MS v kocke,

Nezabudnuteľní, ČSK história, sms súťaž)

53 930 €

206

SPOLU

499 984 €

986

Najväčším zadávateľom reklamných spotov počas tohtoročných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a súčasne najväčším zadávateľom sponzorských odkazov bola Škoda, ktorá sa tak udržala na pozícii top zadávateľa na Jednotke a Dvojke počas hokejového šampionátu.

TOP 10 zadávateľov „hokejovej“ reklamy a sponzoringu celkom (v €)

 

Zadávateľ

výdavky v €

1

Škoda

530 941 €

2

Niké

289 300 €

3

Lidl

236 000 €

4

Mc Donald's

231 416 €

5

Fortuna

210 500 €

6

Orange

205 900 €

7

Coca Cola

197 200 €

8

Slovak Telekom

193 400 €

9

Kooperatíva

192 500 €

10

Heineken

100 792 €

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 130 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 350 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím: 

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; m 0903/ 477 621, e vladimira.buncakova@tns-global.sk

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence, t 02/ 32 366 320, e jana.tibenska@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy