Streda, 14. September 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Súdna rada Slovenskej republiky a organizácia VIA IURIS v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied začali tento týždeň s realizáciou reprezentatívneho prieskumu, ktorý je zameraný na zisťovanie príčin nízkej dôveryhodnosti slovenského súdnictva. Terénny zber dát uskutočňuje agentúra TNS Slovakia,  na vzorke 1000 respondentov,  formou osobného opytovania. Zber dát bude prebiehať v septembri, výsledky by mali byť dostupné v priebehu októbra.

Prebiehajúci prieskum je jedným z najrozsiahlejších prieskumov zameraných na oblasť justície v posledných rokoch. Okrem všeobecného vnímania súdnictva sa zameriava na zdroje informácií verejnosti o slovenských súdoch a na faktory, ktoré vplývajú na vnímanie súdov (dĺžka konaní, spravodlivosť rozsudkov, miera korupcie a vnímanie osoby sudcu).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

 

Alexander Karvai, Project Leader, TNS Slovakia

m: 0911/ 248 373, e: alexander.karvai@tns-global.sk           

 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, podatelna@sudnarada.gov.sk


Prílohy k správe


Tagy