Streda, 30. December 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Do roku 2016 si plánuje dať novoročné predsavzatie necelá tretina (29 %) obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra TNS Slovakia realizovala v novembri tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 18 – 65 rokov.

Novoročné predsavzatia si do nového roka dajú v porovnaní s ostatnými skôr mladí ľudia vo veku 18 – 24 rokov. Na druhej strane, predsavzatia si nedávajú prevažne starší ľudia (55 – 65 rokov) a vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Novoročné predsavzatia, ktoré si Slováci do nového roka plánujú dať, sa týkajú predovšetkým zdravia a zdravého životného štýlu. Z tých, ktorí si novoročné predsavzatie dajú, sa až dve pätiny vyjadrili, že sa chcú starať o svoje zdravie (41 %), alebo že chcú schudnúť (37 %). Tretina opýtaných má v pláne zdravo sa stravovať (33 %). Traja z desiatich obyvateľov Slovenska by chceli viac šetriť (30 %), prípadne by chceli začať športovať (28 %). Slováci by v novom roku chceli aj viac relaxovať (20 %), viac sa venovať rodine (19 %), dosiahnuť úspechy v práci (18 %) či  dosiahnuť zvýšenie platu (17 %). A napríklad fajčiť by chcelo prestať 10 % ľudí.

 

TNS Slovakia, november 2015, N = 293

Iba tí respondenti, ktorí si plánujú dať novoročné predsavzatie. Respondenti mohli uviesť viacero odpovedí. V grafe sú uvedené iba tie predsavzatia, ktoré uviedlo viac ako 10 % respondentov.

Zaujímavé sú aj rozdiely v rámci jednotlivých socio-demografických znakov. Zatiaľ čo ženy by sa chceli začať zdravo stravovať alebo schudnúť, muži chcú v novom roku viac zarábať, dosiahnuť úspechy v práci, alebo sa polepšiť.

Mladí ľudia vo veku do 24 rokov by sa chceli v novom roku polepšiť, prípadne dokončiť školu, či dôkladnejšie sa pripravovať na skúšky. Ľudia v strednom veku (35 - 44 rokov) by sa chceli viac venovať rodine a tiež dokončiť prestavbu či rekonštrukciu bytu alebo domu. No a starší ľudia (55 – 65 rokov) si zase predsavzali, že v novom roku sa budú viac starať o svoje zdravie a začnú sa zdravo stravovať.

Ľudia s vyšším vzdelaním by v roku 2016 chceli dosiahnuť úspechy v práci, zatiaľ čo ľudia s nižším vzdelaním častejšie medzi svojimi predsavzatiami uvádzali, že by chceli prestať fajčiť.

Až 70 % z tých, ktorí si novoročné predsavzatie plánujú do nového roka dať, deklaruje, že svoje novoročné predsavzatia aj dodrží. Sú to hlavne ľudia vo veku 25 – 34 rokov a respondenti vysokoškolsky vzdelaní.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 1000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 - 65 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v novembri 2015.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy