Pondelok, 21. Júl 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Spoločnosť PMT a agentúra TNS Slovakia dnes oznámili, že predĺžili zmluvu na projekt elektronického merania sledovanosti televízií prostredníctvom peoplemetrov na Slovensku.  Zmluva, ktorú spoločnosti podpísali na obdobie ďalších viac ako 5 rokov, tak bude platná do 30.06.2021. TNS Slovakia pokračuje v peoplemetrovom meraní sledovanosti televízií, ktoré realizuje od roku 2004.

Meranie sa realizuje na reprezentatívnom paneli 1200 domácností (približne 3500 jednotlivcov),  pričom tieto spĺňajú prísne demografické kritériá tak, aby reprezentovali celú populáciu Slovenska.  Zloženie panelu odráža celú populáciu televíznych divákov z hľadiska demografických charakteristík, spôsobu príjmu signálu a vybavenosti televíznou technikou. Obmena panelu predstavuje jednu štvrtinu panelu ročne  a prebieha počas celého roka. Aktuálne je do merania zahrnutých 120 televíznych staníc.

Na meranie sledovanosti sa využívajú peoplemetre TARIS 5000, ktoré sú najrozšírenejším zariadením v Európe určeným pre tento účel. Pri meraní sa prioritne využíva technológia Audio Matching, ktorá umožňuje meranie všetkých foriem digitálneho aj analógového signálu, ako napr. DVB-T, DVB-S, DVB-C, IPTV. Táto technológia umožňuje aj meranie počúvanosti rádií či sledovanosti internetového vysielania.

Dáta sú spracovávané a doručované prostredníctvom systému InfoSys+, čo je komplexný analytický nástroj, ktorý umožňuje, aby sa detailné analýzy o sledovanosti realizovali rýchlo a efektívne. Okrem klasického sledovania televízie sa meria aj sledovanosť programov s časovým oneskorením (time-shift) alebo aplikácia Picture TV. Dáta z peoplemetrov sa prenášajú na centrálny server v noci a čísla o sledovanosti za predchádzajúci deň sú k dispozícii nasledujúce ráno o 9.00 hodine. Televízne spoločnosti môžu dáta analyzovať v minútových intervaloch a vyžívať ich na komerčný predaj a programové plánovanie.

V minulom roku rozšírila agentúra TNS Slovakia svoje portfólio služieb merania sledovanosti televízií aj o meranie sledovanosti televízneho vysielania cez internet. Niektoré domácnosti tak okrem klasických peoplemetrov pripojených na televízne prijímače využívajú aj tzv. virtuálne peoplemetre, ktoré sú inštalované do osobných počítačov alebo notebookov jednotlivých členov panelu. V súčasnoti sú virtuálne peoplemetre nainštalované v 10% všetkých domácností peoplemetrového panela.

Ivan Šimek, Managing Director agentúry TNS Slovakia, povedal: „Teší nás, že sa spoločnosť PMT rozhodla pokračovať v peoplemetrovom meraní sledovanosti práve s našou agentúrou. Toto rozhodnutie je vyjadrením veľkej dôvery klientov, že sme schopní poskytovať kvalitné meranie a že vďaka našej technológii  a našim skúsenostiam môžeme a budeme adekvátne reagovať na budúce zmeny v návykoch sledovania slovenských divákov a naďalej tak budovať kvalitný systém merania a monitoringu.“

Vladimír Fatika, Executive Manager z PMT, dodal: „Na základe dlhoročných skúseností so spoločnosťou TNS Slovakia, i preto, že projekt, ktorý máme k dispozícii patrí medzi jeden z najlepších v Európe, sme sa rozhodli predĺžiť súčasnú zmluvu o viac ako 5 rokov. Sme radi, že môžeme ďalej rozvíjať túto našu spoluprácu.“

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimír Fatika, Executive Manager, PMT, e: pmt@pmt.sk

Ivan Šimek; Managing Director, TNS Slovakia  t: 02/ 32 366 222, e: ivan.simek@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, TNS Slovakia, t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy