Štvrtok, 30. Október 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Popularita smartfónov s veľkým displejom alebo tiež phabletov celosvetovo narastá. Je spôsobená predovšetkým veľkým nárastom tých užívateľov, ktorí na svojich smartfónoch sledujú online videá.

Vyplýva to z globálnej štúdie Connected Life, ktorú realizovala agentúra TNS na vzorke 55 000 užívateľov internetu na celom svete. Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 982 respondentov.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že phablety dominujú hlavne ázijskému trhu. Napríklad v Malajzii, Singapure a Taiwane tvoria phablety viac ako 30% podiel všetkých smartfónov. V Južnej Kórei vlastní smartfón s obrazovkou väčšou ako 5 palcov viac ako polovica (52%) všetkých smartfónistov.

Na Slovensku je situácia opačná a v súčasnosti nedosahuje ani globálny priemer, ktorý je na úrovni 23%. U nás vlastní smartfón s väčšou obrazovkou len približne každý piaty (19%) majiteľ smartfónu. Rovnaká situácia ako na Slovensku je aj v Česku (19%). Väčší podiel phabletov  je v Maďarsku (22%) a Poľsku (23%).

Užívatelia internetu na Slovensku využívajú svoje zariadenia (mobilný telefón/smartfón, tablet a osobný počítač/notebook) denne v priemere 5,2 hodiny. Z toho najviac času, až 60% trávia za počítačom alebo notebookom. Necelú tretinu (28%) tohto času sú na mobiloch či smarfónoch a zvyšok (12%) tvoria tablety.

Vo svete je situácia opačná. Tam najväčší podiel času trávia užívatelia internetu so svojimi mobilnými telefónmi a smartfónmi (47%). Na počítačoch trávia 44% a na tabletoch len 9% z celkového času stráveného využívaním ostatných digitálnych zariadení.

„Za tento stav môžu do veľkej miery africké krajiny, kde je vysoká penetrácia mobilných telefónov a mobilného internetu, a naopak, nízka penetrácia počítačov či notebookov a pevného pripojenia na internet.  Na mobiloch a smartfónoch trávia napríklad nigérijski užívatelia internetu až 86% z celkového času, ktorý trávia využívaním digitálnych zariadení, internetoví užívatelia Južnej Afriky 82% a Ghany 77%“, uviedol Ľubomír German, Client Partner agentúry TNS Slovakia.

O štúdii Connected Life

Štúdia Connected Life skúma motivácie, správanie a postoje spotrebiteľov v digitálnom svete. Poskytuje komplexný pohľad na vplyv rastúceho digitálneho ekosystému v mediálnom prostredí. 

Connected Life je kontinuálny ročný prieskum. Nadväzuje na predchádzajúce štúdie Mobile Life a Digital Life. Tento rok sa realizoval v 50 krajináchsveta na vzorke 55 000 respondentov.Štúdia sa venuje týmto tematickým okruhom: konzumácia médií, využívané digitálne zariadenia, digitálne aktivity, využívanie zariadení počas dňa, prednákupné vyhľadávanie informácií o produktoch a samotný nákup produktov alebo služieb, profily respondentov, budúce správanie a trendy.

Na Slovensku sa prieskum realizoval prostredníctvom internetu v apríli tohto roku na vzorke 982internetových užívateľov vo veku 16 - 65 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska z hľadiska veku, pohlavia, veľkosti miesta bydliska a kraja, respondent musí byť aktívny užívateľ internetu (pripája sa na akomkoľvek zariadení aspoň raz za týždeň).

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Ľubomír German, Client Partner Senior, t: 0902 901 663, e: lubomir.german@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy