Štvrtok, 27. November 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra TNS Slovakia zrealizovala v októbri tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov prieskum, v rámci ktorého zisťovala informácie o nákupnom správaní v jednotlivých obchodných reťazcoch. Prieskum okrem iného zisťoval, v ktorých predajniach sa najvýhodnejšie nakupuje, najlepšie orientuje, prípadne ktoré predajne ponúkajú najčerstvejšie výrobky.

Zatiaľ čo po minulé roky sa najvýhodnejšie nakupovalo výhradne v Kauflande, tento rok je situácia medzi obchodnými reťazcami vyrovnanejšia. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že výhodne sa nakupuje v Kauflande, Tescu, poprípade ešte aj v Lidli. A zatiaľ čo necelá jedna tretina  (30%) obyvateľov Slovenska si myslí, že sa jej oplatí nakupovať v Kauflande, takmer rovnaký podiel spotrebiteľov tvrdí, že ho rovnaký nákup vyjde výhodnejšie v Tescu (29%).  A ďalšia štvrtina opýtaných je presvedčená, že najvýhodnejšie sa nakupuje v Lidli (24%). 

V predaji čerstvých výrobkov dominuje medzi obchodnými reťazcami Lidl (38%). Čerstvé potraviny sa dajú zohnať podľa tretiny opýtaných v sieti predajní Kaufland (34%), podľa štvrtiny v Tescu (24%) a podľa pätiny (19%) v Coop Jednota. 11% ľudí deklaruje, že čerstvé produkty zoženú aj v Bille.

Najviac Slovákov zvykne nakupovať v Lidli (74%) a v Tescu (71%). Je to spôsobené hlavne tým, že tieto obchodné reťazce majú sieť predajní pokrytú v rámci celého územia Slovenska, zatiaľ čo ostatné obchodné reťazce nie sú dostupné ľuďom zo všetkých lokalít rovnako. Viac ako polovica spotrebiteľov zvykne nakupovať aj v Kauflande (57%) a necelá polovica (45%) v Coop Jednota.

V Kauflande zvyknú nakupovať viac muži ako ženy, ľudia vo veku 50-59 rokov, obyvatelia väčších miest (20 000 – 100 000 obyvateľov) a spotrebitelia s vysokoškolským vzdelaním.

V Lidli a Tescu zvyknú nakupovať prevažne vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Pre Coop Jednotu je charakteristické to, že v nej nakupujú starší ľudia a obyvatelia menších obcí. V Bille zvyknú nakupovať skôr Bratislavčania.

Medzi najdôležitejšie atribúty, na základe ktorých si spotrebitelia vyberajú obchodný reťazec, patria: čerstvosť a kvalita produktov, prijateľné ceny, čistota predajne, jasné označenie tovaru, čas strávený čakaním pri pokladniach a skutočnosť, že zvolený obchodný reťazec má v ponuke vždy to, čo práve potrebujeme.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 1000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 - 65 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v októbri 2014.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

Zdenka Vavrovičová, Client Partner Director, t: 02/ 323 66 455, e: zdenka.vavrovicova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy