Streda, 7. Máj 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Počas svojho bežného dňa trávia mladí ľudia na internete priemerne až štyri hodiny. Nie je to až také neuveriteľné, keď si predstavíme, že mladí robia na internete takmer všetko: hrajú sa, komunikujú, študujú alebo len získavajú informácie.

Vyplýva to z výsledkov štúdie Millennials+, ktorú uskutočnila agentúra TNS Slovakia na vzorke 1500 mladých ľudí vo veku 12-26 rokov

Zo zvyšných 20 hodín prespia minimálne 7, ďalších 6 hodín presedia v škole a doma nad knihami, hodinu cestujú do a zo školy a ostatných 6 hodín sa venujú svojim záľubám – pozerajú televíziu, počúvajú hudbu, čítajú, športujú, pomáhajú rodičom alebo trávia čas so svojimi kamarátmi.

Stráviť denne štyri hodiny na internete nerobí mladých ľuďom vôbec žiaden problém.  Tí najmladší (12-15 roční) sú online hlavne kvôli hrám, pretože kto nehrá, nezapadne medzi svojich rovesníkov. Tí starší na internete oveľa radšej komunikujú alebo si vyhľadávajú informácie rôzneho charakteru.

Okrem internetu trávia mladí radi čas aj so svojimi priateľmi. Môže sa preto zdať, že mladí ešte úplne nezapredali dušu virtuálnej realite. V ich svete je však aj napríklad chatovanie na sociálnej sieti jedným zo spôsobov venovaniu sa priateľom. A keď si uvedomíme, koľko času mladí trávia s priateľmi v škole, na krúžkoch, či brigáde a potom ešte chatujú a skypujú s kamarátmi z rôznych kútov sveta, tak dnešná mládež je súčasťou oveľa väčšej sociálnej interakcie, ako tomu bolo v minulosti.  Aj keď skutočne blízkych priateľov majú v priemere len päť.

O štúdii Millennials

Voľnopredajná štúdia bola realizovaná na vzorke 1500 respondentov vo veku 12-26 rokov. Respondentov sme následne prerozdelili do 4 základných vekových skupín – 12-15 rokov, 16-19 rokov, 20-26 rokov bez VŠ a 20-26 rokov s VŠ. Okrem týchto rozhovorov sa zrealizovalo ešte 16 etnografických stretnutí. Zber dát sa uskutočnil v októbri a novembri 2013 prostredníctvom internetu. Prvé výsledky z prieskumu boli zverejnené v marci 2014.

Štúdia monitoruje životy mladých: zameriava sa na ich životný štýl, hodnoty, názory, životné postoje a správanie. Tiež sleduje konzumáciu médií, technológií či spotrebiteľské správanie, obľúbenosť značiek a celebrít, ako aj množstvo ďalších oblastí.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

www.millennial.tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy