Streda, 9. Júl 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Mladí ľudia sú najaktívnejší užívatelia médií a zároveň sú jednou z najatraktívnejších cieľových skupín pre mediálny priemysel. Médiá im pripravujú obsah, rozhodujú, čo by sa im mohlo alebo nemuselo páčiť. A mladí vnímajú, selektujú a konzumujú. Aj takéto výsledky prináša aktuálny prieskum o mladých ľuďoch, ktorý realizovala agentúra TNS Slovakia.

Internet je najpoužívanejším spomedzi všetkých médií. A možno práve preto ho mladí ľudia považujú nielen za najinformatívnejšie (73%), ale zároveň aj za najzábavnejšie (62%) médium. Internet je mladými označený aj ako najdôveryhodnejšie (34%) zo všetkých médií, ale tu už rozdiel medzi internetom a ostatnými médiami nie je až taký priepastný. Mládež si veľmi dobre uvedomuje, že dôveryhodnosť internetu nie je vždy úplne stopercentná.

Z ostatných médií konkuruje internetu len televízia. Tá porazila internet aspoň vo svete reklám. Televízne reklamy sú rozhodne pútavejšie a priťahujú oveľa väčšiu pozornosť. Myslí si to viac ako polovica (56%) mladých, zatiaľ čo k online reklamám sa prikláňa len tretina (32%). Pútavosť a atraktívnosť televíznych reklám si  rozhodne uvedomujú aj zadávatelia reklamy, keďže práve do reklamy v televízii investujú najviac finančných prostriedkov.

Zaujímavé je sledovať aj konzumáciu jednotlivých médií. Svoje miesto si u mladých ľudí našla hlavne televízia. Obľúbené televízne seriály a relácie zvyknú pravidelne sledovať tri štvrtiny (76%) mladých. Priemerne dokážu mladí Slováci stráviť pri telke až dve hodiny denne. Najmenej sledujú televízne programy vysokoškoláci.

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou života mladých. Takmer všetci mladí Slováci (95%) si radi spríjemňujú voľný čas jej počúvaním a uprednostňujú skôr vlastnú vybranú hudbu. Rádio počúvajú hlavne cestou do školy či práce. Najviac zo všetkých mladých ľudí počúvajú rádio  20-26 roční pracujúci, najmenej vysokoškoláci a tínedžeri. V priemere počúvajú mladí ľudia rádio 89 minút denne.

Mladí občas siahnu aj po tlačených médiách. Len 16% priznáva, že nečíta žiadne časopisy a necelá tretina noviny. Zvyšok mládeže venuje čítaniu priemerne 24 minút denne, s obľubou si prečítajú najmä bulvárne informácie. 

O štúdii Millennials

Voľnopredajná štúdia bola realizovaná na vzorke 1500 respondentov vo veku 12-26 rokov. Respondentov sme následne prerozdelili do 4 základných vekových skupín – 12-15 rokov, 16-19 rokov, 20-26 rokov bez VŠ a 20-26 rokov s VŠ. Okrem týchto rozhovorov sa zrealizovalo ešte 16 etnografických stretnutí. Zber dát sa uskutočnil v októbri a novembri 2013 prostredníctvom internetu. Prvé výsledky z prieskumu boli zverejnené v marci 2014.

Štúdia monitoruje životy mladých: zameriava sa na ich životný štýl, hodnoty, názory, životné postoje a správanie. Tiež sleduje konzumáciu médií, technológií či spotrebiteľské správanie, obľúbenosť značiek a celebrít, ako aj množstvo ďalších oblastí.

Hlavné témy štúdie sú rozdelené do viacerých častí:

  • ŽIVOT - Typický deň, Vzťahy a priatelia, Šport, Čo je „in“ a čo je „out“ , Hodnoty, Vyhliadky do budúcna, Naše miesto vo svete, Životný štýl mladých (Lifestyle), Spokojnosť s vlastným životom (Trim)
  • TECHNOLÓGIE - Technologické hračky, Mobilné telephony, Internet a sociálne siete
  • MÉDIÁ - Vnímanie médií, Televízia, Rádio a hudba, Časopisy a noviny, Celebrity, Značky
  • SPOTREBITELIA - Príjmy a výdavky, Míňanie v kľúčových kategóriách, Nakupovanie cez internet

Viac info na: millennials.tns-global.sk

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy