Štvrtok, 13. November 2014 | Tagy

Agentúra TNS Slovakia priniesla na trh unikátny produkt merania a vyhodnocovania sponzoringu, ktorý prináša odpovede  na všetky dôležité otázky:

  • Investujete do sponzoringu a neviete, čo to vašej značke alebo firme prináša?
  • Zvyšujú vaše sponzoringové aktivity hodnotu vašej značky?
  • Oplatí sa vám investovať viac do sponzoringu ako do inej formy reklamy?
  • Aký silný je váš sponzoring v porovnaní s ostatnými sponzormi konkrétneho podujatia?
  • Je váš súčasný alebo plánovaný sponzoringový projekt len vyhodením peňazí alebo účinnou formou komunikácie?

Hodnotenie sponzoringu spočíva v meraní, analýze a vyhodnocovaní jeho mediálnej hodnoty, ktoré zabezpečujeme metódou merania vizibility loga v rôznych typoch médií.

Základom je meranie vizibility loga na TV obrazovkách. Meria sa zobrazenie loga značky pri prenose samotného eventu ako aj zobrazenie loga v TV publicistických reláciách a spravodajstve. Takto sa postupuje aj pri printových a online médiách, kde je analyzovaný výskyt loga značky na fotografiách, spomenutie názvu značky v texte, prípadne uvedenie loga v inzercii či upútavke na sponzorovaný event. TV, printy a online nosiče sú z hľadiska mediálnej hodnoty najvýznamnejšie.

Výstupné analýzy poskytujú klientom ucelený prehľad o efektivite sponzoringu a jeho pôsobení na spotrebiteľov prostredníctvom médií. Z takýchto údajov je možné získať prehľad o efektívnosti komunikácie v rámci sponzoringu z pohľadu jednotlivých médií, veľkosti použitého loga či druhu reklamného nosiča zvoleného v rámci sponzoringového eventu.

Aké sú teda hlavné výhody tohto modelu:

  • Meria vizibilitu a komerčnú hodnotu vašich sponzorských aktivít
  • Vyhodnocuje prínos jednotlivých foriem vášho sponzorstva na dosiahnutí vášho plánu sponzorských aktivít
  • Je zdrojom relevantných informácií pre vyjednávanie sponzorských poplatkov a zmluvných podmienok
  • Umožňuje maximálne vyťažiť potenciál vyplývajúci zo zmluvných práv

Tento model je určený klientom / zadávateľom, ktorí plánujú alebo už využívajú sponzorské aktivity; ale aj športovým zväzom, asociáciám či klubom, ktoré potrebujú tieto dáta  pre svojich potenciálnych klientov.

Kontakt:

Jana Tibenská, Head of Ad Intelligence, t: 02/ 323 66 320, e: jana.tibenska@tns-global.sk


Tagy