Štvrtok, 7. August 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako často ste v živote zmenili prácu či telefónne  číslo? Zdá sa vám, že banka sa na Slovensku nemení tak často ako napríklad mobilný operátor? Online prieskum na túto tému zrealizovala agentúra TNS na vzorke 500 respondentov. V prieskume sme zisťovali, koľkokrát za svoj život zmenili Slováci nasledovné vybrané položky: telefónne číslo, banku, zdravotnú poisťovňu, povinné zmluvné poistenie (PZP), mobilného operátora, partnera, prácu, miesto bydliska a auto.

Jednoznačne najčastejšie z uvedených deviatich možností menia Slováci vo svojom živote prácu, zatiaľ čo najmenej meníme banku a zdravotnú poisťovňu. Rozdiely medzi jednotlivými položkami sú však minimálne – prácu meníme v priemere dvakrát a banku či poisťovňu jedenkrát. Zmena partnera je spoločne so zmenou bydliska v strede rebríčka. Auto a telefónne číslo patria tiež k položkám, ktoré meníme častejšie, naopak povinné zmluvné poistenie a mobilný operátor sa až tak často nemenia.

Koľkokrát ste za celý svoj život vymenili... ?

(priemerné hodnoty)

práca

2,38

auto

1,69

telefónne číslo

1,60

miesto bydliska

1,44

partner

1,27

povinné zmluvné poistenie

1,07

mobilný operátor

0,97

hlavná banka

0,86

zdravotná poisťovňa

0,74

TNS Slovakia, október 2013, N = 500

Muži menia auto, prácu a povinné zmluvné poistenie oveľa častejšie ako ženy. Slováci vo veku 30-65 rokov nemajú až taký sklon k zmenám telefónneho čísla a partnera. Naopak, mladší ľudia (do 29 rokov) sú vernejší svojej banke, práci, autu či poistke na auto.

Zaujímavá otázka na záver: Vplýva to, či máme alebo nemáme deti na výmenu horeuvedených vecí? Odpoveď znie, ako pri čom. Tí, ktorí majú deti, menia podstatne častejšie auto, povinné zmluvné poistenie, prácu, bydlisko a banku, na zmenu zdravotnej poisťovne, mobilného operátora či telefónneho čísla deti vplyv nemajú. A partnera menia jednoznačne viac bezdetní respondenti.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 500 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 – 65 rokov z hľadiska veku, pohlavia a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v októbri 2013. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy