Štvrtok, 6. November 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Spoločnosť Kantar Media, svetový líder v oblasti merania sledovanosti, oznámila, že získala divíziu pre audio watermarking spoločnosti Civolution, čím posilnila svoju technológiu merania sledovanosti a otvorila nové príležitosti aktivácii druhej obrazovky (second screen activation). Akvizícia sa má uskutočniť do konca roka 2014. Nadviaže na ďalšie významné globálne aktivity v oblasti digitálneho merania naprieč všetkými médiami, ktoré spoločnosť Kantar Media realizuje  vo viac ako 60 krajinách.

Divízia pre watermarking pod vedením Jean-Michel Massona je uznávaná ako svetový líder v technológii audio watermarking, nasadenej v stovkách vysielacích kanálov po celom svete. Kantar Media už túto technológiu využíva pri meraní sledovanosti televízií a internetu, ako aj počúvanosti rádií. Okrem toho bude schopnosť spoločnosti Kantar Media prepojiť druhé obrazovky s televíznym obsahom podporená platformou SyncNow, ktorú v súčasnosti využívajú viacerí poprední vysielatelia.

Technológia audio watermarking pomáha rozlíšiť rovnaký obsah, odvysielaný v rovnakom čase na rôznych TV kanáloch. Spočíva vo vkladaní kódov do odvysielaného obsahu bez toho, že by ho akokoľvek menila. Pri meraní sledovanosti sú tieto kódy detekované a dekódované, takže je možné rozlíšiť inak identické vysielanie.

„Už dávno sme obdivovali skúsenosti a zručnosti Jean-Michel Massona a jeho tímu,“ povedal Richard Asquith, globálny riaditeľ spoločnosti Kantar Media Audiences. „Týmto spojením posilní Kantar Media svoju technológiu merania sledovanosti  cez všetky zariadenia  a všetky formáty. Vysielatelia, agentúry a zadávatelia reklamy tak môžu sledovať sledovanosť svojho obsahu cez televízie, tablety a mobily a profitovať  tak z našej schopnosti poskytovať presné čísla o sledovanosti aj napriek tomu, že mediálny ekosystém sa neustále vyvíja.“

Jean-Michel Masson, riaditeľ divízie audio watermarking, dodal: “Sme radi, že sa staneme súčasťou Kantar Media. V minulosti sme spolu úspešne spolupracovali, teraz sa tešíme na spoluprácu s vysielateľmi, agentúrami a zadávateľmi ako aj ďalšími subjektami, pre ktoré spoločnosť Kantar Media merania realizuje.“

Pobočka bude aj naďalej sídliť vo francúzskom Rennes.

Súčasťou skupiny Kantar Media je aj sektor TAM (Television Audience Measurement) agentúry TNS Slovakia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Ivan Šimek, Managing Director; t: 02/ 32 366 222, e: ivan.simek@tns-global.sk

Andrej Vallo, TAM Manager, t: 02/ 32 366 300, e: andrej.vallo@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy