Utorok, 15. Apríl 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra Kantar Media a sociálna sieť Twitter uzavreli zmluvu o globálnej spolupráci na obdobie viac ako 5 rokov. Spoločne vytvoreným programom „Data of Now“ sa záväzujú k spolupráci na nových výskumných projektoch v oblasti efektívnosti reklamy, spotrebiteľského správania, brand equity, spokojnosti zákazníkov a merania médií.

Navyše sa spoločnosti dohodli, že poskytnú prepojenie dát oboch spoločností a urýchlia vývoj inovácií.

Eric Salama, generálny riaditeľ skupiny Kantar povedal: „Sme naozaj radi, že rozširujeme tento vzťah, a že našou vzájomnou spoluprácou dosiahneme úspechy v oblasti sociálnej televízie. Pomocou dát sociálnej siete Twitter sa prediktívny prieskum v reálnom čase stane realitou pre našich klientov zo všetkých sektorov.“

„Twitter je jediná platforma, kde sa v reálnom čase verejne komunikuje na rôzne témy – aj o televíziách,“povedal prevádzkový riaditeľ sociálnej siete Twitter Ali Rowghani. „Sme radi, že okrem merania médií rozšírime našu spoluprácu s Kantarom aj do ďalších oblastí, ktoré ovplyvňujú ich klienti. Tešíme sa na túto spoluprácu aj preto, že nám Kantar prinesie televízne štandardy a nástroje merania do viacerých regiónov v rámci celého sveta.“

V rovnakom čase oznámili Kantar a Twitter aj rozšírenie exkluzívnej spolupráce o poskytovaní hodnotenia a analýz sociálnej televízie. Platnosť tejto zmluvy o spolupráci sa z Veľkej Británie a Španielska postupne rozšíri aj do Škandinávie, Ruska, ako aj do niektorých častí Afriky a juhovýchodnej Ázie.

Kantar a Twitter oznámili spoluprácu v auguste 2013, aby spoločne vyvinuli škálu nástrojov na podporu plánovania a analýz pre britský televízny priemysel. Následne sa v októbri 2013 rozšírila táto spolupráca aj do Španielska.

Tieto nástroje budú prinášať sociálne televízne dáta siete Twitter spolu s odborným výskumom sledovanosti agentúry Kantar Media.  Televíznym spoločnostiam tak umožnia oceňovať televízne programy a seriály, efektívnejšie plánovať promovanie programov a pomáhať nákupcom a predajcom reklamného priestoru komplexnejšie integrovať sociálne dáta do televízie ako súčasti mediálneho mixu.

Súčasťou skupiny Kantar Media je aj sektor TAM (Television Audience Measurement) agentúry TNS Slovakia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Andrej Vallo, TAM Manager; t: 02/ 32 366 300, e: andrej.vallo@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy