Pondelok, 26. Január 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Rumunská asociácia pre meranie sledovanosti televízií (ARMA) oznámila, že agentúra Kantar Media opäť vyhrala tender na meranie sledovanosti televízií prostredníctvom peoplemetrov v Rumunsku. Meranie sledovanosti bude Kantar Media realizovať počas obdobia ďalších 4 rokov, až do konca roku 2019. Kantar Media tak nadviaže na meranie sledovanosti, ktoré v Rumunsku poskytuje od januára 2012.

Po prvýkrát vo svojej histórii bude v Rumunsku realizovať peoplemetrové meranie sledovanosti televízií ten istý dodávateľ dve po sebe nasledujúce zmluvné obdobia. Uzavretiu zmluvy predchádzalo výberové konanie, do ktorého sa okrem agentúry Kantar Media prihlásila aj spoločnosť Mediaresearch.

Lucia Antal, riaditeľka asociácie ARMA, povedala: “Podľa dohody sme výberové konanie vyhlásili ešte v roku 2014. Agentúra Kantar Media nás presvedčila svojou ponukou, na základe ktorej sa stala našim dodávateľom na obdobie ďalších štyroch rokov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s agentúrou, ktorá okamžite reaguje na vývoj na televíznom trhu a poskytuje čoraz presnejšie dáta o konzumácii televízneho obsahu.”

“Teší nás, že s asociáciou ARMA budeme aj naďalej spolupracovať a sme hrdí na to, že rumunský televízny priemysel nám znovu zveril tento dôležitý projekt.” Dodal Richard Asquith, globálny riaditeľ agentúry Kantar Media Audiences. “Urýchlili sme náš vývoj a zavádzanie nových metód pre meranie sledovanosti televízií naprieč všetkými platformami a zariadeniami. A preto sme pripravení čeliť novým výzvam rumunského televízneho ekosystému, aby sme si aj naďalej zachovali povesť poskytovateľa služieb najvyššej medzinárodnej kvality.”

Súčasťou skupiny Kantar Media je aj sektor TAM (Television Audience Measurement) agentúry TNS Slovakia.


Prílohy k správe


Tagy