Utorok, 18. Marec 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Bez informácií, technológií a komunikácie by mladí nevedeli žiť

Mladí ľudia nie sú takí bezstarostní, ako sa nám na prvý pohľad zdá. Dennodenne sa musia vysporiadať s množstvom nezodpovedaných otázok, riešiť  životne dôležité problémy, ktoré donekonečna rozoberajú so svojim okolím, svojimi kamarátmi. Majú vlastnú hlavu a chcú ísť vlastnou cestou, ale pritom si vôbec neuvedomujú, ako veľmi ich vo všetkom ovplyvňujú dospelí, predovšetkým rodičia, a ako veľmi kopírujú ich názory, obavy a pohľad do budúcnosti.

Vyplýva to z výsledkov voľnopredajnej štúdie Millennials+, ktorú agentúra TNS Slovakia uskutočnila na vzorke 1500 mladých ľudí vo veku 12 až 26 rokov. Táto jedinečná štúdia monitoruje životy mladých – zameriava sa na ich životný štýl, hodnoty, názory, životné postoje a správanie. Tiež sleduje konzumáciu médií, technológií či spotrebiteľské správanie, obľúbenosť značiek a celebrít. Štúdia detailne skúma aktuálny stav mladej generácie.

Nájdeme ich na Facebooku

Dotykové displeje sú pre mladých samozrejmosťou. V súčasnosti vlastní smartfón väčšina z nich (78%). A tí, čo ho nemajú, tak si ho pravdepodobne v blízkej budúcnosti kúpia . Na ústupe sú klasické tlačidlové mobilné telefóny, o ktorých kúpe neuvažuje prakticky nikto.  Obľúbenými sú tiež notebooky, ktoré to pre zmenu vyhrávajú pred klasickými osobnými počítačmi. Potenciál má aj tablet, ktorý v súčasnosti vlastní každý piaty mladý (21%) a približne rovnaký podiel (19%) by ho vlastniť chcel.

 

MÁM

CHCEM

smartfón

78 %

25 %

mobilný telefón

33 %

1 %

notebook

73 %

19 %

osobný počítač

45 %

4 %

tablet

21 %

19 %

„Mladí trávia na internete  v priemere až neuveriteľné 4 hodiny denne.  Môže sa preto javiť, že mladí zapredali dušu virtuálnej realite. V ich svete je však aj napríklad chatovanie na sociálnej sieti jedným zo spôsobov venovania sa priateľom. Keď si však uvedomíme koľko času mladí trávia s priateľmi v škole, na krúžkoch, či brigáde a potom ešte chatujú a skypujú s kamarátmi z rôznych kútov sveta na internete, tak dnešná mládež je súčasťou oveľa väčšej sociálnej interakcie ako tomu bolo v minulosti. Najmladší, vo veku 12-15 rokov, sú online aj kvôli hrám. Kto nehrá, je mimo, a nezapadne medzi svojich rovesníkov. Tí starší na internete oveľa radšej komunikujú alebo si vyhľadávajú informácie rôzneho charakteru“, zhodnotila Lenka Mišutková, Project Leader Quali agentúry TNS Slovakia.

Mladí a celebrity

Pred 25 rokmi sa mladí delili do dvoch skupín - na depešákov alebo metalistov. V súčasnosti všetci poznajú všetkých, ale nikoho nepoznajú poriadne. V súvislosti so celebritami bolo v prieskume uvedených  viac ako 200 mien, ale najväčšia obľúbenosť pritom dosahovala len približne 5%.

Najobľúbenejším hercom je Johnny Depp. V obľúbenosti však nezaostáva ani  Vin Diesel, Jason Statham, Angelina Jolie či Jackie Chan. Tento rebríček do veľkej miery ovplyvnil program slovenských televízií. Tieto pravidelne vysielajú práve filmy, v ktorých hlavné úlohy stvárňujú títo herci.

Herci a herečky

Johnny Depp

Vin Diesel

Jason Statham

Angelina Jolie

Jackie Chan

Rodičia ako hlavný zdroj príjmu

Mladí ľudia (a hlavne tí najmladší vo veku 12-15 rokov) sú vo veľkej miere odkázaní na svojich rodičov a ich peniaze. Tí im pravidelne prispievajú pomocou vreckového. Svoje rozpočty si mládež vylepšuje aj peniazmi, ktoré dostane od starých rodičov či rôznych príbuzných.  Vek, kedy mladá generácia získava prvé skúsenosti so zarábaním peňazí, sa v súčasnosti znížil. Zatiaľ čo v minulosti na brigády chodili vysokoškoláci, v súčasnosti si takýmto spôsobom privyrábajú už aj stredoškoláci (16-19 roční). Niektorí mladí vo veku 20-26 rokov si už sami zarábajú, či už prácou na plný alebo čiastočný úväzok, prípadne vlastným podnikaním.

Tatiana Böhmerová, Client Partner Senior spoločnosti TNS Slovakia, dodáva: „Mladí ľudia najčastejšie míňajú svoje peniaze na nákup jedla v bufetoch (hlavne na niečo sladké alebo slané) a tiež na nealkoholické nápoje. Časť zo svojich príjmov míňajú na dopravu, mobilné telefóny, oblečenie a zdravotné a skrášľujúce potreby. Na tieto účely míňajú peniaze hlavne dievčatá. Chlapci, naopak, skôr utrácajú na jedlo v reštauráciách alebo fastfoodoch, na vstupenky na zábavné akcie, na bývanie a tí starší aj na pivo a alkohol.“

Načo mladí najčastejšie míňajú? (za ostatný mesiac)

1

sladké / slané

2

nealkoholické nápoje - limonády, džúsy, čaje

3

doprava - verejná, taxi, benzín - pri bežnom dochádzaní do školy, práce...

4

mobilný telefón

5

oblečenie

6

zdravotné a skrášľujúce potreby – napr. pleťové krémy, voňavky, gély po holení...

7

jedlo v normálnej alebo lepšej reštaurácii

8

jedlo vo fastfoode

9

vstupenky na zábavné akcie – napr. kino, koncerty, športové akcie...

10

bývanie – nájom, energie, výbava bytu

11-15

pivo, alkohol, športové aktivity (permanentky), elektronika, splácanie dlhov

Optimisti alebo pesimisti?

Katarína Procházková, Head of Qualitative Department, TNS Slovakia, si myslí, že: „Mladá generácia je skeptická. Len 13% z nich je presvedčených, že Slovensko je v zahraničí pozitívne vnímané. A len každý štvrtý mladý chce na Slovensku ostať žiť."

Mladí  sú nielen skeptici, ale aj pesimisti! Najoptimistickejší spomedzi mladých sú tí najmladší, teda tí vo veku 12-15 rokov. Každý tretí z nich si myslí, že sa mu v živote naozaj darí. A približne rovnaký podiel opýtaných v tejto vekovej kategórii tvrdí, že žije pre dnešok, bez obáv o svoju budúcnosť. Naopak, najväčšie starosti o budúcnosť si robia pracujúci vo veku 20-26 rokov.

O štúdii Millennials

Voľnopredajná štúdia bola realizovaná na vzorke 1500 respondentov vo veku 12-26 rokov. Respondentov sme následne prerozdelili do 4 základných vekových skupín – 12-16 rokov, 16-19 rokov, 20-26 rokov bez VŠ a 20-26 rokov s VŠ. Okrem týchto rozhovorov sa zrealizovalo ešte 16 etnografických stretnutí. Zber dát sa uskutočnil v októbri a novembri 2013 prostredníctvom internetu. Prvé výsledky z prieskumu boli zverejnené v marci 2014.

Štúdia monitoruje životy mladých: zameriava sa na ich životný štýl, hodnoty, názory, životné postoje a správanie. Tiež sleduje konzumáciu médií, technológií či spotrebiteľské správanie, obľúbenosť značiek a celebrít, ako aj množstvo ďalších oblastí.

Hlavné témy štúdie sú rozdelené do viacerých častí:

  • ŽIVOT - Typický deň, Vzťahy a priatelia, Šport, Čo je „in“ a čo je „out“ , Hodnoty, Vyhliadky do budúcna, Naše miesto vo svete, Životný štýl mladých (Lifestyle), Spokojnosť s vlastným životom (Trim)
  • TECHNOLÓGIE - Technologické hračky, Mobilné telephony, Internet a sociálne siete
  • MÉDIÁ - Vnímanie médií, Televízia, Rádio a hudba, Časopisy a noviny, Celebrity, Značky
  • SPOTREBITELIA - Príjmy a výdavky, Míňanie v kľúčových kategóriách, Nakupovanie cez internet

Viac info na: millennials.tns-global.sk

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

www.millennial.tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy