Piatok, 25. September 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Väčšina obyvateľov Veľkej Británie si myslí, že sa za ostatných 12 mesiacov ekonomická situácia v krajine nezlepšila. A tak isto väčšina ľudí neočakáva v blízkej budúcnosti v tejto oblasti žiadne zmeny k lepšiemu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý realizovala agentúra TNS UK na vzorke 1214 respondentov.

Viac ako polovica Britov (57 %) je presvedčená, že aktuálna ekonomická situácia sa oproti minulému roku vôbec nezmenila. Tieto výpovede vyplývajú aj z toho, že väčšine domácností (88 %) sa v porovnaní s minulým rokom nepodarilo vylepšiť rodinný rozpočet a štvrtina (26 %) tvrdí, že z rodinného rozpočtu dokonca vyžije oveľa ťažie ako vlani. Jedine medzi prívržencami konzervatívcov je väčšina takých (58 %), ktorí sú presvedčení, že ekonomika sa v krajine za ostatných 12 mesiacov posilnila.

60 % Britov si myslí, že ani v priebehu najbližšieho roka sa ekonomika v krajine nezmení.  A len štvrtina (24 %) sa domnieva, že sa ekonomická situácia v blízkej budúcnosti zlepší. Z tých respondentov, ktorí sú v súčasnosti bez práce, až 63 % predpokladá, že ich príjem bude aj v budúcnosti na rovnakej úrovni a 58 % pracujúcich usudzuje, že sa ich plat v priebehu najbližšieho roka nezmení. Len 16 % si myslí, že ekonomika bude profitovať zo zníženia vládnych výdavkov.

Luke Taylor, riaditeľ oddelenia Social & Polling agentúry TNS UK, výsledky prieskumu okomentoval: „Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že verejnosť zatiaľ nezaznamenala vplyv ekonomického rastu, a v tejto oblasti neočakáva v blízkej budúcnosti ani žiadne zmeny. Prieskum tiež naznačuje nedostatočné pochopenie verejnosti pre plánované škrtanie vládnych výdavkov.“

Prieskum ďalej zisťoval názory britskej verejnosti na priority verejnej politiky. 71 % ľudí si myslí, že je vo Veľkej Británii nedostatok bytov. Z nich si až 63% uvedomuje, že je problém s nedostatkom bytov vážny, prípadne až veľmi vážny.

Najväčšiu prioritu v oblasti verejnej politiky má zdravotná starostlivosť, nasleduje migračná politika, tempo ekonomického rastu a znižovanie nezamestnanosti. Prísnejšiu kontrolu na hraniciach považuje za najväčšiu prioritu 1 zo 4 dospelých Britov. Napriek tomu, až 41% ľudí nevie, ku ktorej strane by sa malo prikloniť v otázkach migračnej politiky a 63% si myslí, že vláda sa otázkami utečeneckej krízy nezaoberá dostatočne.

Luke Taylor dodal: „Prisťahovalectvo je dnes hlavnou témou širokej verejnosti. Niektoré politické strany však nechceli počas volebného obdobia otvárať túto tému. Súčasná utečenecká kríza ale vyvolala tlak na politických lídrov, aby sa otázkou migračnej krízy začali zaoberať oveľa naliehavejšie.“ 

O prieskume

Prieskum zrealizovala agentúra TNS prostredníctvom internetu. Vzorka 1 214 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Veľkej Británie podľa veku, pohlavia, kraja, pracovného statusu, počtu detí a hlasovania v tohtoročných voľbách.  Terénna fáza výskumu sa uskutočnila 1.9.-3.9.2015.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

 


Prílohy k správe


Tagy