Utorok, 26. Júl 2016 | Prílohy k správe | Tagy

Knihám našťastie zatiaľ neodzvonilo. Ľudia čítajú viac a ich knižnice sa rozrastajú. Aj takéto zistenia vyplývajú z prieskumu LifeStyle, ktorý agentúra TNS Slovakia realizovala v roku 2015 na robustnej reprezentatívnej vzorke viac ako 4 500 respondentov vo veku 15-65 rokov.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že podiel ľudí, ktorí aspoň raz týždenne čítajú, narastá. A zatiaľ čo v roku 2013 čítalo knihy minimálne raz za týždeň 37 % obyvateľov Slovenska, posledné meranie naznačuje nárast až o 8 %. V súčasnosti pravidelne číta knihy necelá polovica (45 %) ľudí, pričom desatina (11 %) číta knihy denne. Naopak, 18 % priznáva, že knihy vôbec nečíta.

Koho teda môžeme považovať za knihomoľov? Z prieskumu sme zistili, že knihy čítajú viac ženy ako muži, mladí ľudia vo veku do 30 rokov, obyvatelia veľkých miest (nad 100 000 obyvateľov), ľudia s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom.

A tak, ako na Slovensku narastá počet čitateľov, rastie aj počet domácností s väčším počtom kníh v domácich knižniciach. Dve pätiny (41 %) Slovákov totižto tvrdia, že v ich knižnici nájdeme určite viac ako 100 kníh, čo je o 5 % viac, ako tomu bolo v roku 2013.

O prieskume

Lifestyle 2015 sa realizoval v roku 2015 na robustnej reprezentatívnej vzorke 4533 respondentov vo veku 15-65 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

www.tns-global.sk, www.vyskumy.sk, www.tns-lifestyle.sk

 


Prílohy k správe


Tagy