Piatok, 27. Február 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Spoločnosť comScore oznámila strategické partnerstvo s agentúrou Kantar. Toto partnerstvo bude pokrývať všetky trhy (s výnimkou USA), v ktorých spoločnosti pôsobia. Obe spoločnosti prinesú do tejto spolupráce to najlepšie zo svojho portfólia – svoje produkty, technológie, dáta, výskum či vzťahy – aby poskytli prvotriedne služby v oblasti merania reklamy a sledovanosti naprieč všetkými médiami.

Toto oznámenie nadväzuje na predcházdajúce vyhlásenie WPP o akciovom podieli v spoločnosti comScore. Na základe podmienok dohody vymení comScore 4,45% akcií za výhody vyplývajúce zo strategického partnerstva a za akvizíciu na niektorých európskych trhoch. WPP tiež odkúpi až 15% akcií spoločnosti comScore prostredníctvom verejnej ponuky s ponukovou cenou 46,13 dolárov, čím WPP získa 15-20% podiel v spoločnosti comScore. Táto transakcia podlieha všeobecným regulačným schváleniam. Očakáva sa, že bude dokončená v druhom kvartáli 2015. Predpokladá sa, že táto úspešná verejná ponuka prispeje v roku 2015 k nárastu non-GAAP výnosov na akciu.

comScore bude spolupracovať s agentúrou Kantar na trhoch mimo USA v oblasti merania sledovanosti a reklám naprieč všetkými médiami. comScore tiež prevezme meranie internetu od agentúry Kantar na niektorých európskych trhoch. Na týchto trhoch zabezpečia Kantar a comScore bezproblémovú integráciu, počas ktorej budú aj naďalej poskytovať rovnako kvalitnú úroveň dátových služieb.

“Toto dlhodobé strategické partnerstvo uľahčí zavádzanie globálnych meraní a urýchli vývoj nových služieb. Rýchlo sa rozvíjajúci digitálny priestor ponúka veľkú príležitosť pre monitoring reklamy a meranie sledovanosti naprieč všetkými médiami”, povedal Serge Matta, globálny riaditeľ comScore. “Tešíme sa na spoluprácu s agentúrou Kantar, pretože prinesie nové produkty v oblasti merania, ktoré budú dopĺňať našu ponuku služieb.”

Eric Salama, globálny riaditeľ agentúry Kantar, dodal: “Partnerstvom so spoločnosťou ComScore prepojíme naše odborné znalosti a dáta tak, aby sme našim klientom poskytli nový štandard v oblasti merania sledovanosti a monitoringu reklamy na rôznych platformách. Budeme aj naďalej pokračovať v našej stratégii, ktorá spočíva v kombinácii prieskumných, panelových a cenzusových dát a vo využívaní digitálu pri všetkom, čo robíme.”

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:
Ivan Šimek, Managing Director; t: 02/ 32 366 222, e: ivan.simek@tns-global.sk
Andrej Vallo, TAM Manager, t: 02/ 32 366 300, e: andrej.vallo@tns-global.sk
Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy