Streda, 16. December 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Bioprodukty a ekologicky šetrné produkty sú čoraz populárnejšie. Dokazuje to aj neustále narastajúca sieť predajní s bioproduktmi, rozširovanie sortimentu bioproduktov v sieťach obchodných reťazcov či vyhľadávanie trhovísk predovšetkým ľuďmi z väčších miest.

Z prieskumu, ktorý agentúra TNS Slovakia realizovala v máji tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, vyplýva, že bioprodukty nakupuje necelá tretina (29 %) slovenskej populácie. Z nej dve pätiny (42 %) nakupujú  bioprodukty aspoň raz týždenne a len štvrtina (24 %) výnimočne. Bioprodukty nakupujú Slováci, pretože ich považujú za zdravé a kvalitnejšie ako klasické produkty, a tiež kvôli tomu, že sú pestované bez podpory chemických prípravkov.

Zo socio-demografického hľadiska nakupujú bioprodukty častejšie muži, obyvatelia Bratislavského a Nitrianskeho kraja a ľudia z miest s počtom obyvateľov 20 000 a viac.

Z bioproduktov nakupujú Slováci hlavne potraviny. Tie kupuje takmer deväť z desiatich ľudí nakupujúcich bioprodukty. Necelá štvrtina nakupuje aj kozmetiku (23 %) a pätina produkty pre deti (19 %). Slováci tiež nakupujú vitamínové prípravky (17 %) a drogistický tovar ako pracie prášky či čistiace prostriedky (12 %).

Slováci najčastejšie nakupujú bioprodukty v sieťach obchodných reťazcov – v hypermarketoch alebo supermarketoch (61 %). Viac ako polovica (53 %) vyhľadáva špecializované biopredajne. Na trhoviská chodia za bioproduktmi traja z desiatich (29 %) opýtaných a 16 % nakupuje bioprodukty cez internet.

Trhoviská vyhľadávajú hlavne ľudia vo veku 30 – 39 rokov, obyvatelia Bratislavského kraja, ľudia z najväčších slovenských miest (viac ako 100 000 obyvateľov) a ľudia vysokoškolsky vzdelaní.

No a prečo väčšina Slovákov (67 %) bioprodukty nenakupuje? Hlavným dôvodom je cena, ktorá je za bioprodukty podľa väčšiny Slovákov vysoká (61 %). Tretina ( 32 %) značke bio nedôveruje a pätina (20 %) nemá o bioproduktoch dostatočné množstvo informácií, prípadne ich nepovažuje za dostatočne kvalitné.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 1 000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 a viac rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v máji 2015.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy