Štvrtok, 13. November 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Spoločnosť BARB (Broadcasters´ Audience Research Board) oznámila, že vo Veľkej Británii predĺžila s agentúrou Kantar Media zmluvu na projekt elektronického merania sledovanosti televízií prostredníctvom peoplemetrov až do roku 2018. Agentúra Kantar Media bude aj naďalej zodpovedná za prevádzku panela domácností, inštaláciu peoplemetrov a zber a spracovanie dát.

Richard Asquith, globálny riaditeľ agentúry Kantar Media Audiences, povedal: „Nové spôsoby, akými sa dnes video obsah poskytuje a konzumuje, sprístupňujú nové zdroje dát a zároveň si vyžadujú nové technológie merania. Popritom si televízny priemysel vyžaduje presné ratingy, ktoré sú základom pre obchodnú menu; ratingy, ktoré sa vyhodnocujú na základe princípov reprezentativity a nezávislosti. Toto je pre nás vzrušujúca výzva a my sme hrdí na to, že práve naša agentúra spolupracuje s BARB na poskytovaní služieb merania sledovanosti v tomto období veľkých zmien.“

Od decembra 2007, kedy sa podpísala prvá zmluva o peoplemetrovom meraní medzi spoločnosťami BARB a Kantar Media, sa panel domácnosti postupne vyvíjal v závislosti od zmien v televíznom správaní.  Agentúra Kantar Media vyvinula a zaviedla počas tohto obdobia sériu inovovaných služieb, ako napríklad:

  • Novú technológiu pre merania sledovanosti na počítačoch (2012)
  • Meranie programov sledovaných s časovým oneskorením (timeshift) a to až 28 dní po odvysielaní pôvodného programu (2013)
  • Riešenie pre meranie sledovanosti na tabletoch (2014)

V minulom roku podpísala agentúra Kantar Media s BARB ďalšiu zmluvu. Tá sa týkala tzv. cenzového merania webových serverov, ktoré poskytujú prehrávanie záznamov. Prostredníctvom tohto merania Kantar Media zisťuje, koľko televíznych divákov si sťahuje alebo streamuje televízny obsah z internetu priamo do svojich počítačov, smartfónov alebo tabletov.

Oddelenia peoplemetrov na celom svete neustále vyhodnocujú, ako čo najlepšie poskytovať vyvážený, reprezentatívny panel. Kantar Media  sa zaväzuje, že pre spoločnosť BARB bude aj naďalej vyvíjať také riešenia, ktoré budú poskytovať služby najvyššej kvality.

Súčasťou skupiny Kantar Media je aj sektor TAM (Television Audience Measurement) agentúry TNS Slovakia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Ivan Šimek, Managing Director; t: 02/ 32 366 222, e: ivan.simek@tns-global.sk

Andrej Vallo, TAM Manager, t: 02/ 32 366 300, e: andrej.vallo@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy