Piatok, 12. Jún 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Agentúra TNS Slovakia dnes oznámila, že so spoločnosťami Akzent Bigboard a Nubium  podpísala zmluvu na projekt merania vonkajšej reklamy – OAM (Outdoor Audience Measurement).  TNS Slovakia týmto prináša na trh jednotnú metriku na meranie, plánovanie a optimalizáciu outdoorových kampaní, pričom prvé výsledky z merania budú k dispozícii na jeseň tohto roku.

Zavedenie OAM prispeje k spresneniu výpočtov mediálnych parametrov kampaní a k zlepšeniu práce pri plánovaní outdoorových kampaní mediálnymi agentúrami. OAM pomôže koncovým zadávateľom pri výbere regiónov či cieľových skupín, na ktoré má byť kampaň zameraná, tak isto pri plánovaní kampane a nastavení outdoorových plôch, ktoré budú jej súčasťou.

Outdoorové meranie pozostáva z dvoch základných krokov – Traffic Survey a audit plôch.  Traffic Survey je realizovaný na území celého Slovenska na reprezentatívnej vzorke 15 000 respondentov.

Do auditu plôch je zahrnutých viac ako 13 000 reklamných plôch z celého Slovenska, ktoré predstavujú približne 65% všetkých outdoorových plôch. Monitorujú sa billboardy, bigboardy, doublebigboardy, citylighty ako aj ďalšie špecifické outdoorové reklamné nosiče. Z auditu plôch získajú zadávatelia reklamy detailné informácie o reklamných paneloch, ako napríklad GPS súradnice, charakteristiky umiestnenia, typ panelu, výška, osvetlenie, vzdialenosť od susedných panelov, body viditeľnosti nosiča, charakteristika cesty či dopravy. Audit všetkých reklamných plôch sa bude realizovať raz ročne, pričom nové panely budú zaraďované do merania priebežne.

TNS Slovakia bude monitorať len reklamné plochy zmluvných outdoorových spoločností. Do merania tak automaticky nebudú zahrnuté nelegálne reklamné plochy tzv. „čierne plochy“, ktorých odstránenie je v súčasnosti diskutovanou témou viacerých veľkých slovenských miest. Využívaním nástroja OAM sa ustanovia aj reálne opatrenia, ktoré budú viesť k znižovaniu vizuálneho smogu v mestách, pretože zadávatelia reklamy ako aj mediálne agentúry budú pri cielení kampaní na koncových zákazníkov pracovať len s legálnym portfóliom reklamných nosičov.

Ivan Šimek, Managing Director agentúry TNS Slovakia, povedal: „Teší nás, že sme so spoločnosťami Akzent Bigboard a Nubium podpísali zmluvu o meraní outdoorových plôch. Toto rozhodnutie je dôkazom toho, že sme vďaka našej technológii a našim skúsenostiam schopní  poskytovať kvalitné meranie aj v oblasti vonkajšej reklamy. Na rozdiel od všetkých ostatných mediatypov, nemal doteraz outdoor na Slovensku jednotné meranie. A našim cieľom je, aby sa z toho merania stala jednotná mena pre celý outdoorový trh.“

János Gaál, generálny riaditeľ agentúry Akzent Bigboard túto spoluprácu okomentoval: „Veríme, že meranie vonkajšej reklamy pomôže nielen lepšie kontrolovať, ale hlavne dosiahnuť lepšiu pozíciu outdooru v celkovom mediamixe ako aj vyšší podiel na celkových reklamných výdavkoch.“  

Ladislav Strašil, riaditeľ agentúry Nubium, dodal: „Sme radi, že  budeme spolupracovať s agentúrou TNS Slovakia. Na základe výstupov z merania získajú zadávatelia reklamy detailnejšie a lepšie analyzovateľné údaje o efektivite outdoorových kampaní.“

O spoločnosti Akzent Bigboard

Akzent BigBoard, a.s. patrí medzi lídrov na trhu vonkajšej reklamy. Poskytuje služby v oblasti reklamy, ktorá zasahuje cieľovú skupinu mimo jeho domova – out of home (OOH). Na prenájom ponúka nosiče, ktoré sa nachádzajú v uliciach miest, na budovách i pri cestách. Vo svojom produktovom portfóliu má tiež širokú ponuku mobilných nosičov, ktoré sa nachádzajú v exteriéri alebo interiéri dopravných prostriedkov. Je špecialistom v oblasti riešenia atypických reklamných kampaní na kľúč.

O spoločnosti Nubium

Nubium pôsobí na mediálnom trhu od roku 1993. Svoju činnosť špecializuje na oblasť výstavby a prenájmu billboardových a bilgboardových plôch. Hlavnou činnosťou spoločnosti je prenájom mediálneho priestoru na billboardoch a bigboardoch. V súčasnosti disponuje sieťou billboardov v počte 3800 v 97 slovenských mestách a sieťou 120 bigboardových plôch.

O agentúre TNS Slovakia

Agentúra TNS Slovakia vznikla 1.1.2011 spojením agentúr TNS SK a TNS AISA Slovakia, na Slovensku poskytuje svoje služby od roku 1995. Zamestnáva 80 kvalifikovaných zamestnancov a okolo 150 vyškolených anketárov pre osobné dopytovanie. Je členom európskej asociácie marketingového výskumu ESOMAR a na Slovensku aj členom SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr) a Britskej obchodnej komory. Pre zabezpečenie maximálnej kvality služieb dodržuje pri otázkach a spracovaní údajov pravidlá a princípy týchto organizácií.

Viac informácií o spoločnosti TNS Slovakia získate na webovej stránke: http://www.tns-global.sk

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Ivan Šimek, Managing Director; TNS Slovakia, t: 02/ 323 66 222, e: ivan.simek@tns-global.sk

Róbert Háger, Client Partner Senior, TNS Slovakia, t: 0910/ 907 260, e: robert.hager@tns-global.sk

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; TNS Slovakia, t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

János Gaál, generálny riaditeľ, Akzent Bigboard, e: gaal@bigboard.sk

Ladislav Strašil, riaditeľ agentúry Nubium, e: laco@nubium.sk


Prílohy k správe


Tagy