Streda, 27. Máj 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Až 72% hokejových fanúšikov nie je spokojných so stavom slovenského hokeja. Vyplýva to z prieskumu agentúry TNS Slovakia, ktorý bol realizovaný v máji tohto roka na vzorke 501 respondentov vo veku 18 – 65 rokov. Na Slovensku sa počas ostatných majstrovstiev sveta v hokeji považovalo za hokejového fanúšika a aktívne sa o hokej zaujímalo až 75 % Slovákov. Z nich takmer tri štvrtiny (72 %) vnímajú stav slovenského hokeja v porovnaní s majstrovským rokom 2002 za horší až výrazne horší. Lepší v porovnaní s minulým obdobím je len podľa 9 % respondentov.

 

TNS Slovakia, máj 2015, N = 501 hokejových fanúšikov

 

Súčasný stav hokeja na Slovensku bol hlavným dôvodom na iniciovanie zmien, ktoré spojil významné osobnosti slovenského hokeja do tzv. Lintnerovho tímu. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že aktivity bývalých hokejistov na čele s Richardom Lintnerom, registruje viac ako polovica (59 %) hokejových fanúšikov. Až 82% ľudí hodnotí tieto aktivity pozitívne.

S blížiacimi sa voľbami prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktoré sa uskutočnia už budúci mesiac, sme tiež zisťovali, koho by Slováci volili, ak by sa týchto volieb mohli zúčastniť. Až dve tretiny (64 %) hokejových fanúšikov by vo voľbách dali svoj hlas Richardovi Lintnerovi. Súčasný prezident Igor Nemeček by dostal 7% hlasov.

Z tých ľudí, ktorí zaregistrovali aktivity Richarda Lintnera, by mu svoj hlas vo voľbách dalo až 81 %. Zber dát sa uskutočnil ešte pred ohlásením oficiálnej kandidatúry Richarda Lintnera na funkciu prezidenta SZĽH. 


Prílohy k správe


Tagy