Streda, 24. Jún 2015 | Prílohy k správe | Tagy

Toto leto dovolenku plánujú len dve pätiny (40%) obyvateľov Slovenska. Viac ako polovica (52%) dovolenku neplánuje a 8% zatiaľ nie je rozhodnutých, či v lete na dovolenku pôjde. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra TNS Slovakia na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Na dovolenku sa toto leto chystajú hlavne vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ľudia z miest s počtom obyvateľov nad 20 000 a obyvatelia Bratislavského kraja. Naopak, tento rok letnú dovolenku neplánujú ľudia vo veku 40-59 rokov, s nižším vzdelaním, ľudia z obcí do 5000 obyvateľov a obyvatelia Banskobystrického a Prešovského kraja.

Na Slovensku strávia letnú dovolenku dve pätiny (40%) dovolenkárov. Väčšina opýtaných sa však v lete chystá do zahraničia. Ľudia pocestujú hlavne do európskych krajín, predovšetkým k slovenskému moru do Chorvátska, ktoré je najžiadanejšou zahraničnou destináciou Slovákov už niekoľko rokov. Do Chorvátska sa v lete chystá oddychovať necelá tretina (32%) dovolenkárov. S výrazným odstupom nasleduje Česko (13%), Bulharsko (9%), Grécko, Turecko a Taliansko (všetky krajiny po 7%).

Z rozmanitej ponuky rôznych typov zájazdov uprednostňujú tento rok dovolenkári pobytové zájazdy (58%). Ľudia si vyberali aj víkendové pobyty (20%), wellness pobyty alebo poznávacie zájazdy (oba po 19%). No a napríklad na športový pobyt sa chystá 6% a na jazykový pobyt len 1% opýtaných. 

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 1 000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 a viac rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v máji 2015.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager, t: 0903 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy