Streda, 2. Apríl 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Z výsledkov, ktoré zverejnila agentúra Kantar Media spolu s Festival of Media Global, vyplýva, že platená reklama vo vyhľadávačoch (paid search advertising) je obľúbeným reklamným formátom elitnej menšiny veľkých a úspešných zadávateľov reklamy.

Štúdia marketingovej divízie AdGooroo, zaoberajúcej sa monitoringom platenej reklamy vo webových vyhľadávačoch a patriacej do skupiny Kantar Media, zmonitorovala v januári 2014 všetky aktivity súvisiace s reklamou vo vyhľadávačoch v 10 rôznych kategóriách na Google AdWords v USA, vo Veľkej Británii a Francúzsku. Štúdia tiež zistila, že 1% zadávateľov reklamy generuje priemerne 80% zo všetkých odhadovaných platených kliknutí na výsledky vyhľadávania v uvedených kategóriách.

V kategóriách dominujú dva telekomunikačné segmenty: káblové & internetové služby a mobilné & telefónne služby. Spolu vo všetkých troch krajinách ovláda 1% zadávateľov v týchto kategóriách v priemere 91% a 88% odhadovaných platených kliknutí vo vyhľadávačoch.

Vo všetkých troch krajinách spolu generuje top 1% zadávateľov v každej z týchto kategórii: hypermarkety, hotely & strediská a počítačový hardvér priemerne 82% všetkých kliknutí vo vyhľadávačoch.

Top 10 uzatvára kategória spotrebného tovaru, kde 1% najväčších zadávateľov troch krajín je zodpovedných priemerne za 71% celkových platených kliknutí vo vyhľadávačoch. 

Podľa údajov spoločnosti Kantar Media AdGooroo patria do 1% najväčších zadávateľov spoločnosti ako napr.  Booking.com vo Veľkej Británii, Amazon v USA a Veľkej Británii, AT&T v USA, MoneySupermarket.com vo Veľkej Británii a Orange vo Francúzsku.

„Platené vyhľadávanie je jedným z najúčinnejších online marketingových nástrojov ako zaujať motivovaných spotrebiteľov a budovať znalosť značky. Ale musíte mať dostatok informácií, aby ste mohli konkurovať 1% najväčších zadávateľov, ktorí generujú 80% všetkých kliknutí vo vyhľadávačoch a nasmerujú na seba traffic zo strany užívateľov internetu,“ povedal Richard Stokes, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Kantar Media AdGooroo. „To znamená, že musíte využívať konkurenčné informácie, aby ste mohli definovať hlavných hráčov vo svojej kategórii, a tak pochopiť ich stratégie a tiež spôsob, ako sa váš program vo vzťahu k nim napĺňa.“

Kantar Media AdGooroo sa predstaví na Festival of Media Global 2014, ktorý sa uskutoční 6. až 8. apríla v Ríme. Richard Stokes odprezentuje výsledky štúdie a ďalšie exkluzívne postrehy vo svojej prednáške s názvom „Budúcnosť marketingového vyhľadávania je teraz“.  

Festival of Media Global

Festival of Media Global sa prvýkrát uskutočnil v roku 2007 v Benátkach spoločnosťou C Squared. Spoločné prepojenie vedúcich globálnych mediálnych agentúr s najinovatívnejšími vlastníkmi médií a svetovo najvýkonnejšími a progresívnymi marketérmi spôsobilo, že sa festival stal diskusným fórom pre priemysel prechádzajúci zásadnými štrukturalnými zmenami. S „médiami“ v srdci je festival médií jedinou udalosťou, ktorá spája témy ako značky, reklama a sociálne médiá, bezplatné verzus platené modely médií, budúcnosť merania, zadávanie verejných zakáziek v oblasti marketingu a  spotrebiteľské trendy. 

www.festivalofmedia.com

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Jana Tibenská, Head of Media Intelligence, t: 02/ 32 366 320, e: janka.tibenska@tns-global.sk  

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t:02/32 366 104, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

MaryLou Costa, t: +44 20 7249 7769, e: marylou.costa@withpr.co.uk

  


Prílohy k správe


Tagy