TNS

Tag: tagging

Nová éra merania sledovanosti televízií v Čechách

Štvrtok, 21. Január 2016 | Tlačové správy

Pilotný projekt crossplatformového merania televízií a video obsahu realizuje v Čechách TNS Aisa.

Čítaj ďalej...