TNS

Tag: šport

V minulosti Slováci športovali viac

Piatok, 5. Február 2016 | Tlačové správy

Najčastejšími bariérami Slovákov pri aktívnom športovaní je nedostatok voľného času, či venovanie sa pasívnym činnostiam.

Čítaj ďalej...

Pravidelne športuje necelá polovica Slovákov

Piatok, 16. Október 2015 | Tlačové správy

Výsledky prieskumu Slováci a šport.

Čítaj ďalej...

Športový sponzoring

Štvrtok, 18. Jún 2015 | Blogy

Bez peňazí to v športe jednoducho nejde. Ale čo má prísť skôr - peniaze alebo úspech?

Čítaj ďalej...

Meranie vizibility loga

Štvrtok, 13. November 2014 | Tlačové správy

Nový produkt merania a vyhodnocovania sponzorských aktivít.

Čítaj ďalej...