TNS

Tag: oddanosť

The Commitment Economy

Utorok, 16. Október 2012 | Videá

Globálna štúdia The Commitment Economy poskytuje detailný pohľad na dynamiku značiek v rôznych produktových kategóriách. Prieskum sa zameriava hlavne na emocionálnu zaangažovanosť, oddanosť k značke a na skutočné motivátory výberu značky, ktoré identifikujú, kde presne sa nachádzajú najväčšie príležitosti pre zvyšovanie podielu značky na trhu, a ako následne tieto príležitosti využiť.

Čítaj ďalej...