TNS

Tag: marketer

Millennials+ - výsledky prieskumu medzi marketérmi

Piatok, 6. Jún 2014 | Prezentácie

Porovnanie odpovedí mladých ľudí s odpoveďami marketérov a zhodnotenie, do akej miery marketéri poznajú slovenských tínedžerov.

Čítaj ďalej...

Slovenský marketér

Piatok, 28. Marec 2014 | Prezentácie

Marketéri si vyskúšali prieskum na vlastnej koži. Zároveň sme zmapovali, kto to vlastne slovenský marketér je.

Čítaj ďalej...

Slovenský marketér

Pondelok, 13. Január 2014 | Tlačové správy

Ľudia pracujúci v marketingu sú automaticky vylúčení z každého marketingového prieskumu. Rozhodli sme sa im dať možnosť skúsiť si prieskum na vlastnej koži a zároveň zmapovať, kto vlastne slovenský marketér je.

Čítaj ďalej...