Štvrtok, 15. November 2012 | Tagy

Na Slovensku bola v januári 2007 uvedená kniha Grahama Myttona s názvom Príručka výskumu rozhlasového a televízneho publika.

Cieľom príručky je priblížiť, ako sa realizuje výskum rozhlasového a televízneho publika, na čo sa výskum používa a aké sú jeho ciele. Poukazuje na základné postupy diváckeho výskumu a napomáha tým, ktorí pracujú v oblasti vysielania. Príručka predstavuje celú škálu metód a postupov, od tých najjednoduchších po sofistikované riešenia vo vyspelých štátoch.

Obsah knihy tvoria nasledujúce kapitoly:

 • História výskumu publika
 • Meranie publika alebo kvantitatívny výskum
 • Názory a reakcie publika
 • Kvalitatívny výskum
 • Analýza dostupných zdrojov
 • Listy poslucháčov, divákov a čitateľov, telefonáty a iné osobné odozvy od publika
 • Výskum zameraný na zvýšenie a testovanie účinnosti
 • Analýza údajov
 • Výskum čítanosti
 • Výskum publika v rozličných kultúrach
 • Výskum v praxi

Kniha bola preložená do vyše tridsiatich jazykov. Je určená hlavne pre študentov a začínajúcich pracovníkov reklamných agentúr, ale poznať by ju mali všetci televízni profesionáli, ako aj tí, ktorí chcú porozumieť rozhlasovému a televíznemu priemyslu.

Autor publikácie Graham Mytton patrí už dve desaťročia medzi najuznávanejších praktikov televízneho a rozhlasového výskumu. Vyrástol zo skvelej britskej základne a pomáhal zavádzať výskum elektronických médií v desiatkach štátoch.

Kontakt:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager

t: 02/323 66 222, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk

 


Tagy