Piatok, 28. Marec 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Ľudia pracujúci v marketingu sú automaticky vylúčení z každého marketingového prieskumu. Rozhodli sme sa dať im možnosť vyskúšať si prieskum na vlastnej koži a zároveň zmapovať, kto to vlastne slovenský marketér je.

Obdobie zberu dát: október-november 2013

Dĺžka dotazníka: 10 minút

Vzorka: pracovníci na všetkých marketingových pozíciách na Slovensku

Veľkosť vzorky: 164 marketérov

Metóda zberu dát: online dotazník

Charakteristika všeobecnej populácie: reprezentatívna vzorka ľudí pre kraj, veľkosť sídla, pohlavie, vzdelanie a vek (18-65 rokov)

 


Prílohy k správe


Tagy