Piatok, 6. Jún 2014 | Prílohy k správe | Tagy

Od 12.5. do 23.5.2014 sa na stránke millennials.tns-global.sk/dotaznik uskutočnil prieskum, v rámci ktorého sa marketéri mohli otestovať, do akej miery poznajú mladých ľudí, ich životný štýl, hodnoty, názory či postoje.

Prieskum pripravila agentúra TNS Slovakia v súvislosti s aktuálnou štúdiou Millennials+ o slovenských tínedžeroch a mladých dospelých vo veku 12-26 rokov.

Porovnanie odpovedí mladých ľudí s odpoveďami marketérov je spracované v nižšie uvedenej správe (pdf súbor).

Zlosovanie o smartfón Samsung Galaxy S4 sme uskutočnili 2.6.2014 a jeho výhercom sa stáva oskar.sekeres@gmail.com.

Štúdia Millennials+ pozostáva zo 4 hlavných okruhov:

  • Život – typický deň, vzťahy a priatelia, šport, čo je „in“ a čo je „out“, hodnoty, vyhladky do budúcnosti, naše miesto vo svete, životný štýl mladých ľudí a spokojnosť s vlastným životom.
  • Technológie – technologické hračky, mobilné telefóny, internet a sociálne siete
  • Médiá – vnímanie médií televízia, rádio a hudba, noviny a časopisy, celebrity, značky
  • Spotrebitelia – príjmy a výdavky, míňanie v kľúčových kategóriách, nakupovanie cez internet

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Vladimíra Bunčáková, PR Manager; t: 0903/ 477 621, e: vladimira.buncakova@tns-global.sk


Prílohy k správe


Tagy