TNS

Informácie pre vás

Ponúkame vám prehľad všetkých aktuálnych a dôležitých správ.

Tlačové správy

Reklamný trh na Slovensku v roku 2017 rástol dynamicky

  • Tlačové správy

KANTAR MEDIA bilancuje reklamné výdavky do reklamy za rok 2017. Celkové výdavky do offline komunikácie ako sú: televízia, kino, rádio,

Čítaj ďalej

Videá

Touchpoint Revolution

  • Videá

V prepojenom svete je základ úspechu založený na netradičnom prístupe k touchpointom.

Voľnopredajné štúdie

Millennials+

  • Voľnopredajné štúdie

Cesta do sveta mladých Slovákov.

Čítaj ďalej


Blogy

Situačná hodnota značky

  • Blogy

Situačná hodnota značky môže stúpať a klesať v dôsledku skúseností, ale taktiež môže prirodzene oscilovať v priebehu dňa. <

Čítaj ďalej

Prezentácie

Millennials+ - výsledky prieskumu medzi marketérmi

  • Prezentácie

Porovnanie odpovedí mladých ľudí s odpoveďami marketérov a zhodnotenie, do akej miery marketéri poznajú slovenských tínedžerov.

Čítaj ďalej

Publikácie

AdNews

  • Publikácie

AdNews – časopis pre klientov Ad Intelligence

Čítaj ďalej