Poznajte nákupné správanie svojich zákazníkov

Pochopenie nákupného správania, motivácie a nákupného rozhodnutia zákazníkov pomáha výrobcom a predajcom pri vytváraní takých rozhodnutí, ktoré vedú k zlepšeniu výkonnosti značky, produktovej kategórie alebo obchodu.

TNS sleduje nielen samotné správanie zákazníkov v obchode, ale hodnotí aj vzhľad predajne, rozloženie produktov v regáloch, obaly produktov, promo aktivity a komunikáciu v predajni. Poznanie a pochopenie týchto atribútov pomáha klientom vybudovať silnejšiu značku, podnecuje zákazníkov k ďalšiemu nákupu, zvyšuje lojalitu zákazníkov a zvyšuje samotný predaj produktov.

Zisťujeme, kde, kedy a ako môžu naši klienti ovplyvniť rozhodnutia svojich zákazníkov. Pomocou širokej škály značkových riešení odhaľujeme príležitosti pre ďalší rast značky alebo produktovej kategórie. Tak môžu klienti lepšie poznať a ovplyvňovať motiváciu a nákupné správanie svojich zákazníkov.

Využitím širokej škály najmodernejších výskumných techník a kombináciou prieskumov v predajniach s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami poskytujeme odpovede na mnoho otázok o spotrebiteľskom správaní.

Značkové riešenia zamerané na nákupné správanie:

  • Path-to-Purchase