TNS ponúka svojim klientom prieskumy, ktoré im pomáhajú v každom procese inovácie, od identifikácie príležitostí a určenie priorít na trhu cez vývoj produktov, testovanie produktov až po finálne uvedenie produktov na trh.

Na rodiel od klasického testovania využívajú riešenia TNS modely založené na individuálnom testovaní. Tie umožňujú odlíšiť potenciálny nárast predaja, ktorý nový produkt prinesie, od kanibalizácie na už existujúcich produktoch. Uvedomujeme si, že kanibalizácia predstavuje riziko najmä v prípade rozširovania produktových línií, čo je najčastejšia forma uvedenia nového produktu na trh.

V našich modeloch tiež zohľadňujeme vplyv kontextu, v ktorom bude nový produkt uvedený.

Značkové riešenia zamerané na inovácie, vývoj a testovanie produktov:

  • Matrix – identifikácia príležitostí pre rast
  • Concept eValuate – identifikácia konceptov s najväčším potenciálom

Ďalšie riešenia:

  • Seven
  • Launch eValuate
  • ValueManager