Budovanie značky závisí od spotrebiteľského správania. Vzťah medzi značkou a spotrebiteľom je primárne založený na dvoch faktoroch – sila značky v mysliach ľudí ( čo si ľudia o značke myslia) a sila značky na trhu (situačné faktory, ako napríklad cena a dostupnosť, ktoré môžu vplývať na spotrebiteľské rozhodnutie).

Je potrebné poznať dynamiku rozhodovania, pretože ovplyvňuje výber značky. Toto je veľmi dôležité, pretože prostredie, v ktorom značky pôsobia, je veľmi komplexné a je veľmi náročné poznať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú postoje a správanie spotrebiteľov.

Agentúra TNS je lídrom v oblasti marketingového výskumu, ktorý je zameraný na značku a komunikáciu. Rozumieme ľuďom a poskytujeme im presnú predstavu o tom, ako sa rozhodovať, ako vytvárať základné motivácie a stratégie, ktoré môžu byť použité pre ďalší rast podielu na trhu.

Riešenia zamerané na značku a komunikáciu pomáhajú klientom riešiť úlohy, ktoré pokrývajú všetky životné fázy značky či produktu, tiež pomáhajú pochopiť potreby zákazníkov a ich motiváciu ku kúpe a pozíciu značky na trhu.

Značkové riešenia zamerané na značku a komunikáciu:

 • NeedScope – pochopenie emócií, skrytý motivátor rastu
 • ConversionModel – vybojujte si svoj podiel na trhu

  Zatiaľ čo podiel značky môže na celkovej úrovni pôsobiť stabilne, realita súčasného marketingového prostredia môže byť oveľa dynamickejšia. Agregované merania zakrývajú to, ako ľudia prechádzajú od jednej značky k druhej a prehliadajú, ako ľudia míňajú peniaze na produkty rôznych značiek. Kľúč k ochrane a ďalšiemu rastu podielu značky spočíva v pochopení striedania značiek.

  ConversionModel hodnotí dva kritické faktory, ktoré ovplyvňujú výber značky: sila značky v mysliach ľudí (čo si ľudia o značke myslia) a sila značky na trhu (faktory ako napríklad cena a dostupnosť, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia spotrebiteľov).

  ConversionModel poskytuje detailný pohľad na dynamiku značky a produktových kategórií, a na to, ako ľudia míňajú peniaze. Identifikuje a určuje veľkosť príležitostí, ktoré pritiahnu nových zákazníkov, udržia tých existujúcich a zoptimalizujú výdavky. Využíva precízne pochopenie súčasného trhu na poskytnutie prehľadného návodu do budúcnosti.

 • Brand Performance Optimisation (BPO) – zameranie sa na rast značky pomocou kontinuálneho trackingu
 • Future View – identifikuje ľudí, ktorí v budúcnosti ovplyvnia trh
 • Optima – pozicioning značky
 • AdEval – hodnotenie a testovanie reklamných kampaní
 • WebEval – hodnotenie webových stránok
 • CPO – optimalizácia cenovej stratégie a taktiky