Budovanie značky závisí od spotrebiteľského správania. Vzťah medzi značkou a spotrebiteľom je primárne založený na dvoch faktoroch – sila značky v mysliach ľudí ( čo si ľudia o značke myslia) a sila značky na trhu (situačné faktory, ako napríklad cena a dostupnosť, ktoré môžu vplývať na spotrebiteľské rozhodnutie).

Je potrebné poznať dynamiku rozhodovania, pretože ovplyvňuje výber značky. Toto je veľmi dôležité, pretože prostredie, v ktorom značky pôsobia, je veľmi komplexné a je veľmi náročné poznať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú postoje a správanie spotrebiteľov.

Agentúra TNS je lídrom v oblasti marketingového výskumu, ktorý je zameraný na značku a komunikáciu. Rozumieme ľuďom a poskytujeme im presnú predstavu o tom, ako sa rozhodovať, ako vytvárať základné motivácie a stratégie, ktoré môžu byť použité pre ďalší rast podielu na trhu.

Riešenia zamerané na značku a komunikáciu pomáhajú klientom riešiť úlohy, ktoré pokrývajú všetky životné fázy značky či produktu, tiež pomáhajú pochopiť potreby zákazníkov a ich motiváciu ku kúpe a pozíciu značky na trhu.

Značkové riešenia zamerané na značku a komunikáciu:

 • NeedScope – pochopenie emócií, skrytý motivátor rastu

  Silné značky vedia, že konkurenčnou výhodou nie je len cena alebo samotný produkt. Silné značky poskytujú aj niečo navyše – niečo, čo na prvý pohľad neuvidíte. Marketéri vidia za týmito značkami aj emócie. Vedia, že emócie ovplyvňujú aj tie najjednoduchšie rozhodnutia a že aj náš výber značky sa riadi emóciami. Emócie ešte nikdy predtým neboli takým dôležitým motivátorom rastu, ako je tomu v dnešnom zložitom marketingovom prostredí.

  NeedScope je komplexný nástroj zameraný na stanovenie emočnej pozície značky v priestore zákazníckych potrieb. Je vhodný ako nástroj na strategické smerovanie značky – hľadanie a posilňovanie jedinečných emočných atribútov značky, hľadanie príležitostí na trhu, možností odlíšenia sa od konkurencie.

  NeedScope je založený na modeloch archetypov. Odhaľuje dôležité vedomé a nevedomé elementy súvisiace s úspešnými značkami a ich spotrebiteľmi. Použitím overených projektívnych techník a vlastného softvéru je tento systém účinným nástrojom založeným na segmentácii podľa potrieb a postavenia značky. Model, ktorý môže byť použitý v rôznych krajinách a v rôznych kategóriách, dodáva reálny pohľad na to, ako posilniť vzťah medzi značkou a spotrebiteľom.

 • ConversionModel – vybojujte si svoj podiel na trhu
 • Brand Performance Optimisation (BPO) – zameranie sa na rast značky pomocou kontinuálneho trackingu
 • Future View – identifikuje ľudí, ktorí v budúcnosti ovplyvnia trh
 • Optima – pozicioning značky
 • AdEval – hodnotenie a testovanie reklamných kampaní
 • WebEval – hodnotenie webových stránok
 • CPO – optimalizácia cenovej stratégie a taktiky