Budovanie značky závisí od spotrebiteľského správania. Vzťah medzi značkou a spotrebiteľom je primárne založený na dvoch faktoroch – sila značky v mysliach ľudí ( čo si ľudia o značke myslia) a sila značky na trhu (situačné faktory, ako napríklad cena a dostupnosť, ktoré môžu vplývať na spotrebiteľské rozhodnutie).

Je potrebné poznať dynamiku rozhodovania, pretože ovplyvňuje výber značky. Toto je veľmi dôležité, pretože prostredie, v ktorom značky pôsobia, je veľmi komplexné a je veľmi náročné poznať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú postoje a správanie spotrebiteľov.

Agentúra TNS je lídrom v oblasti marketingového výskumu, ktorý je zameraný na značku a komunikáciu. Rozumieme ľuďom a poskytujeme im presnú predstavu o tom, ako sa rozhodovať, ako vytvárať základné motivácie a stratégie, ktoré môžu byť použité pre ďalší rast podielu na trhu.

Riešenia zamerané na značku a komunikáciu pomáhajú klientom riešiť úlohy, ktoré pokrývajú všetky životné fázy značky či produktu, tiež pomáhajú pochopiť potreby zákazníkov a ich motiváciu ku kúpe a pozíciu značky na trhu.

Značkové riešenia zamerané na značku a komunikáciu:

  • NeedScope – pochopenie emócií, skrytý motivátor rastu
  • ConversionModel – vybojujte si svoj podiel na trhu
  • Brand Performance Optimisation (BPO) – zameranie sa na rast značky pomocou kontinuálneho trackingu
  • Future View – identifikuje ľudí, ktorí v budúcnosti ovplyvnia trh
  • Optima – pozicioning značky
  • AdEval – hodnotenie a testovanie reklamných kampaní
  • WebEval – hodnotenie webových stránok
  • CPO – optimalizácia cenovej stratégie a taktiky