Zabezpečenie rastu pritiahnutím nových zákazníkov

Získanie nových zákazníkov a nového podielu na trhu predstavuje ďalší spôsob, ako dosiahnuť rast. Avšak nemalo by sa zabúdať na to, na ktorých spotrebiteľov sa zamerať, a ako sa na nich zamerať. Výber značky môže byť realizovaný zo zvyku spotrebiteľa alebo môže byť založený na racionálnej či emocionálnej úrovni. Presné poznanie toho, ako spotrebitelia uskutočňujú v danej kategórii svoje rozhodnutia je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie nových zákazníkov. TNS neustále vyvíja riešenia, ktoré poskytujú poznanie s presným určením stratégie rastu, ktorá určuje najlepšie príležitosti a najúčinnejšie prístupy k nim.

Našim klientom pomáhame v rôznych oblastiach:

príklady zo siete

  • Zvýšenie predaja zameraním sa na „nezákazníkov“ a na spontánne nákupy
  • Dosiahnutie vyššieho podiel na trhu zmenou umiestnenia značky a vybudovaním emocionálnejšieho prepojenia so zákazníkom