Zabezpečenie rastu prostredníctvom geografickej expanzie a otvorenia nových produktových kategórií

Presúvanie sa do nových teritórií a kategórií predstavuje radikálnu stratégiu, ktorá môže vytvoriť veľký potenciál pre udržateľný rast podnikania. Ak chcete na trhu uspieť, musíte dôkladne poznať dynamiku trhu, spotrebiteľské správanie a konkurenčné prostredie jednotlivých trhov, na ktoré sa chcete zamerať. Toto je presne to, čo globálna sieť TNS poskytuje.

Máme odborníkov na všetkých hlavných trhoch a pre všetky výskumné riešenia na celom svete. Našim klientom tak poskytujeme detailné znalosti lokálneho trhu a jeho jednotlivých odvetví. Tieto informácie sú nevyhnutné pre efektívne vytvorenie rastu na nových trhoch v rámci celého sveta.

Našim klientom pomáhame v mnohých oblastiach:

príklady zo siete

  • Vytvorenie pozície globálneho lídra expanziou na novom trhu
  • Zvýšenie podielu vstupom na nové, konkurenčné trhy