Zabezpečenie rastu vytvorením hlbších vzťahov s existujúcimi zákazníkmi

Dosiahnutie rastu vytvorením hlbších vzťahov s už existujúcimi zákazníkmi patrí medzi stratégie väčšiny firiem. Verní zákazníci míňajú viac peňazí, viac nakupujú a sú najoddanejší zástancovia vašej spoločnosti. Avšak nie všetci zákazníci reagujú rovnako, pokiaľ ide o zvyšovanie výdavkov a spontánne nákupy.

S našimi dlhoročnými skúsenosťami poznáme spotrebiteľov z celého sveta, vieme, na čo zákazníci reagujú a čo ich priťahuje. Sme schopní identifikovať najvernejších zákazníkov spoločnosti a poskytnúť vám stratégie pre odhalenie nových príležitostí rastu.

Našim klientom pomáhame v mnohých oblastiach:

príklady zo siete

  • Orientácia na zákazníka zabezpečila rast odhadovanej výšky akcií na 35 mil. Eur
  • Dosiahnutie rastu zvýšením produktivity práce
  • Dosiahnutie rastu lojalitou zákazníkov